Share
Preview
 

Kokemuksen puheenvuoro

EASEL - koulutus yrittäjille, esimiehille ja sisäisille kehittäjille

Olen Heidi Leponiemi, EASEL Coach, ja tässä kirjeessä kerron sinulle omasta kokemuksestani EASEL – koulutuksessa kokeneena esimiehenä ja johtajana tiukasti viranomaissäädellyllä toimialalla (ja ISO9001- ja Lean-ympäristössä).

Olin 27-vuotias saadessani ensimmäisen kerran esimiesvastuun. Jälkikäteen ajateltuna olin hyvin, hyvin nuori (ja hyvin, hyvin kokematon…) sellaiseen tehtävään. Mitä ilmeisimmin silloinen työnantajani oli kuitenkin arvioinut, että minulla oli edellytyksiä myös muista huolehtimiseen. Onneksi työnantajallani oli kattava esimieskoulutusten jatkumo ja sitä pitkin minutkin laitettiin kävelemään. Olen kiitollinen niistä perustyökaluista ja ymmärryksestä, joita aikanaan noiden koulutusten myötä sain.

Mahdollisuudet kuljettivat minut myöhemmin vaativaan asiantuntija-tehtävään, hetkeksi työhön ilman johdettavaa tiimiä mutta silti johtamaan ja koordinoimaan erilaisia asioita ja sieltä eteenpäin kansainvälisen asiantuntijajoukon johtajaksi. Vuosien varrella sain sekä työni että lukuisten tunnettujen erinomaisten johtamiskoulutusten kautta tietoa ja osaamista mm. asiakkuuksiin ja yleiseen liiketoiminta-johtamiseen liittyen. Uusin intohimoni on lisätä osaamistani Lean Six Sigma – menetelmistä.

Osaamiseni tiiviissä kudelmassa oli kuitenkin reikä.

Ennen EASEL Ohjaaja – koulutusta en ollut oikein missään saanut vastausta niihin kysymyksiin, joita jatkuvasti mielessäni kysyin liittyen ihmisten kanssa toimimiseen. Niiden ääneen kysyminen ei useinkaan ollut tuottanut muuta kuin kouluttajien hämmentyneitä katseita, vaikka sinänsä kysymykseni kulloiseenkin koulutuksen teemaan osuivatkin. Jossain vaiheessa lakkasin kysymästä ja ratkaisin tilanteita itsekseni.

Vaikeat kysymykseni liittyivät esimies-, johtamis- ja yhteistyön yhteen vaikeimmin pureskeltavaan ytimeen: ihmisten kanssa toimimiseen ja miksi se toisinaan tuntuu mahdottomalta ja raskaalta. Miksi puhutaan, että ”kemiat eivät kohtaa”? Miksi joku reagoi minun mielestäni täysin kummallisella ja tarpeettomalla tavalla jossain tilanteessa? Miten minun pitää toimia, että saan asiani keskusteltua mahdollisimman tuottavasti niinäkin hetkinä, kun en millään haluaisi tehdä sitä ja keskustelukumppanini tuntuu olevan täysin toisessa aurinkokunnassa ajatuksineen (ja vieläpä tuntuu, että emme pidä toisistamme)?

Törmäsin kolmisen vuotta sitten täysin sattumalta EASELiin ja tutustuttuani aiheeseen enemmän tuntui, että EASELin kokemuksellinen tunnetaitovalmennus voisi olla se lisäoppi, joka vastaisi vuosikausia vastaamatta olleisiin kysymyksiini. En ollut väärässä.

Miksi EASEL- opinnot sitten ovat olleet täysin toisenlaiset kuin yksikään käymäni sinänsä laadukas esimies- tai johtamisvalmennus?

EASEL - koulutusohjelman vahvuuksia ovat minusta yksilöllisyys ja syvyys. EASEL antaa konkreettisia työkaluja ihmissuhdetyöhön, mutta se tarjoaa myös vahvan teoriapohjan psykologiaa ja sosiaalisen neurotieteen tutkimustietoa, jonka avulla ymmärrän nyt paremmin kokemuksiani arjessa. Teoria syvenee käyttöpääomaksi jo lähipäivissä, koska vaikuttaville kokemuksellisille harjoituksille ja mielenkiintoisille keskusteluille on pienessä ryhmässä aikaa. Keskustelujen teemat nousevat osallistujien kokemuksista ja kouluttajat huolehtivat siitä, että teoria ja työkalut linkittyvät niihin. Jokainen sparrataan rakentamaan EASELista oman näköistään ja sovellat oppimaasi omassa työssäsi. Etkä muuten istu yhtään hetkeä 15 lähipäivästä perinteisessä luentosalissa.

EASEL-opinnot synnyttävät ammatillisen ja henkilökohtaisen kehittymisen prosessin, joka oli itselleni voimauttava ja silmiä avaava. Sen myötä olen oppinut ymmärtämään omia reaktioitani sekä muokkaamaan toimintatapojani entistä paremmin kuhunkin tilanteeseen sopiviksi. Prosessi on yksilöllinen, koska koulutuksen alkupuoliskolla on katsottava itseään ja omaa työtään rehellisesti ja arkailematta, niitä ei-niin-mukavia tai vaikeita piirteitäkin. Kokemukselliset harjoitukset ja ryhmän keskustelut olivat hyvin avaavia. Koulutuksessa ei edellytetä kaikkien ajatusten jakamista ryhmässä, mutta ilman tätä syväluotaavaa peilausta EASELia on vaikea opiskella tuloksellisesti. Jos ei tunne itseään riittävän hyvin ja tiedosta, miten itse vaikuttaa toisiin, on raskasta olla hyvä esimies ja sisäinen kehittäjä. Jos ihmisten kanssa ”vääntäminen” väsyttää tai hermostuttaa, lähde tähän koulutukseen!

Kun olin tutustunut lisää itseeni, oli helpompi nähdä mikä tahansa eteen tuleva vuorovaikutustilanne aiempaa laajemmin ja eri tapahtumien mahdollisia taustasyitä. Yhtäkkiä alkoikin näkyä ilmiselviä selityksiä sille, miksi joskus tunsin olevani eri galaksissa joidenkin keskustelukumppanieni kanssa. Tai miksi samaa asiaa oli pitänyt puhua moneen kertaan. Huomasin entistä paremmin mitä tiimini erilaiset persoonat tarvitsivat minulta hoitaakseen omia tonttejaan ja voidakseen paineenkin alla hyvin. Asioiden hoitaminen ja pulmien ratkominen ihmisten kanssa tuli helpommaksi ja vähemmän stressaavaksi.

Omaan esimies- ja johtamistyöhöni EASEL-opinnot toivat pysyviä, äärimmäisen arvokkaita ulottuvuuksia. Olen huomannut itsessäni mm. seuraavat muutokset:

- Luottamus millaisen tahansa vuorovaikutustilanteen hoitamiseen on kasvanut, samoin pelottomuus nostaa asioita rakentavasti esiin silloinkin, kun odotettavissa voi olla negatiivisia reaktioita.

- En usko enää ns. henkilökemiaan. Olen oppinut, että jokaisen tapa olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa koostuu monista tekijöistä, joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä kulloinkin käsillä olevan asian tai tilanteen kanssa. Aikalailla kaikkien kanssa voi pärjätä tietyillä EASELin periaatteilla.

- Olen onnistunut laskemaan omaa stressitasoani, kun nyt ymmärrän paremmin millaisia seikkoja voi olla erilaisten työympäristön tapahtumien ja tilanteiden taustalla.

- Ymmärrän vielä aiempaa selkeämmin, että esimies- ja johtamistyön tärkeitä perusainesosia ovat sitkeys ja periksiantamattomuus. Yhtenä tähän liittyy rakentava mutta järjestelmällinen rajojen sanottaminen ja tarvittaessa vahvistaminen tai ylläpitäminen. Niistä olen itse saanut ehkä tärkeimmät EASEL-oppituntini.

- Olen pystynyt siirtämään EASEL-ajattelutapaa myös omalle yksikölleni ja auttamaan heitä omissa arjen haasteissaan, kun edessä on vaikkapa haastava keskustelu asiakkaan kanssa tai sisäinen projektikokous, jossa on puolustettava omaa näkökantaa.

Kuvasin ajatuksiani seuraavasti ensimmäisen EASEL-lähityöpajan jälkeen:
”Seison polulla, havumetsän reunalla. Kesä on täysimmillään, aurinko paistaa ja voin tuntea mäntyjen pistävän tuoksun ja metsäpohjan makeuden. Näen ympärilläni joitain palasia, ehkä puun kaarnaa, ja tiedän, että kerään palaset, sillä ne ovat minulle tärkeitä mutten tiedä vielä miksi ne ovat tärkeitä.”

EASEL Ohjaaja - koulutus ja haastavien tilanteiden EASEL Leader - valmennusohjelma antavat sinulle mahdollisuuden täydentää työkalupakkiisi juuri ne palaset, jotka sinä tarvitset menestyäksesi työssäsi vieläkin paremmin, voidaksesi hyvin paineenkin alla ja jaksaaksesi pitää silloinkin hyvää huolta myös läheisistäsi.

Voin lämpimästi suositella EASEL-koulutusta sinulle, asiantuntijalle tai esimiehelle, joka haluat avartaa näkemyksiäsi ja toimintatapojasi omassa työssäsi ja saada työkaluja haastavien tilanteiden käsittelyyn, hyvien työntekijöiden sitouttamiseen ja muiden motivoimiseen, sekä uudistusten ja toimintakulttuurin muutosten läpivientiin ja juurruttamiseen. Kehittämishankkeistahan tutkitusti 70-90% ei saavuta tavoitteita ja niin käy yleisimmin siksi, että työntekijät eivät muuta tapaansa toimia. Siinä eivät porkkana eikä keppi toimi. Tuntuuko tutulta?
Tervetuloa mukaan!

Löydät lisää tietoa koulutuksista ja valmennuksista sekä sähköisen hakukaavakkeen osoitteesta http://easeltraining.fi

Lämpimästi tervetuloa "iiseliläisten" arvostettuu joukkoon !


Heidi Leponiemi


Sähköpostiosoitetietosi olemme saaneet joko Suomen Yritystietorekisteristä tai työpaikkasi kotisivuilta etsiessämme tietyn kokoisia yrityksiä, olet ollut kiinnostunut EASEL - koulutuksista tai olet liittynyt sähköpostilistallemme osoitteessa www.easeltraining.fi. Emme kerää emmekä säilytä yrityksistä emmekä ammattilaisista mitään muita tietoja emmekä luovuta tai myy sähköpostiosoitteita eteenpäin. Mikäli et halua meiltä yhteydenottoja, olemme pahoillamme häiriöstä! Estääksesi viestimme jatkossa, laita poistettava sähköpostiosoite aihekentässä osoitteeseen info@easeltraining.fi

Johtuen prosessinomaisesta valmennusohjelmasta, joka yhdistää yksilöohjauksen ja ryhmäprosessin sekä kokemuksellisen oppimisen ja psykoedukaation, ryhmäkoko on maks. 12. Paikat täytetään tasapuolisuuden nimissä soveltuvan työkokemuksen ja koulutustaustan omaavista hakijoista ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu siis nopeasti !  Lisätietoja info@easeltraining.fi
 

EASEL Training Oy

Email Marketing by ActiveCampaign